བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་དོན་གཉིས་ལམ་བཟང་། ཕབ་ལེན།

cover-of-sangchod

འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེས་བརྩམས་པའི་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིག་དང་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་དོན་གཉིས་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་བསྣན་ན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

commentary-of-sangchod-monlam

 

706 total views, 1 views today