འབྲོང་ངུར་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་མཆོག་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས། འབྲོང་ངུར་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་མཆོག་ལ། ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་༼འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ་གོང་མ་ན་རིམ་མདོར་ཙམ་གླེང་ཞིང་བཅུ་དྲུག་པ་ངོས་འཛིན་བགྱིས་ཚུལ་འཁོད་པ་ཚེས་གཉིས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།༽ ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉིན།

319 total views, 1 views today