IMG_0088

མེ་ཏོག

འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཚེར་སྡོང་རྩེ་ལ་འཁྲུངས།། ཕྱིར་མིག་བལྟས་ན་ཚེར་སྡོང་རིང་པོ་ཞིག།། ད་དུང་ཚེར་སྡོང་རྩེ་ན་འཛུམ་དམུལ་དམུལ།། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་མཛེས་པ་ཀུན་གྱི་ཏོག།