འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ་གོང་མ་ན་རིམ་མདོར་ཙམ་གླེང་བ་ཚེས་གཉིས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། དེབ་གསར།

This is a gallery about འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ་གོང་མ་ན་རིམ་མདོར་ཙམ་གླེང་བ་ཚེས་གཉིས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། དེབ་གསར། and contains 6 images.

༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དཔལ་གྱ་བ་འབྲོང་ངུར་པ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འདྲེན་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།  །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དཔལ་གྱ་བ་འབྲོང་ངུར་པ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འདྲེན་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།